top of page

Privacy Beleid

 

Privacyverklaring

Doula Lau, gevestigd aan Barkpad 19 1034DG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

 

http://www.doulalau.nl

Barkpad 19, 1034DG, Amsterdam.

0624220506

KvK-nummer 73 46 58 52

BTW-ID NL 0020 866 89 B 42 

 

Verwerking Persoonsgegevens

 

Er zijn geen social media plugins op deze website.

 

Doula Lau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

- Geautomatiseerde besluitvorming

 

Doula Lau neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen tussen zit. Doula Lau gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Websitemaker & hosting via Mijn Domein voor het efficiënt en veilig functioneren van de website www.doulalau.nl voor alle gebruikers (cliënten en Doula Lau zelf).

RECAPTA voor het beveiligen van de te versturen digitale formulieren via de website voor alle gebruikers (cliënten en Doula Lau zelf).

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Doula Lau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres, telefoon, e-mail >bewaartermijn max 12 maanden > reden is om in contact te treden met de cliënt en zo een goede dienstverlening te realiseren.

Persoonlijke tekst (bijgevoegd) > 12 maanden max of 3 maanden na het afsluitende gesprek > reden is om een goede dienstverlening te realiseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Doula Lau verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit wordt van te voren gecommuniceerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Doula Lau gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doula Lau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doulalau.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Doula Lau wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Doula Lau neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@doulalau.nl .

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page